Formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

 

  • Dátum objednania (*)                         ...................................................
  • Dátum prijatia objednávky (*)  .....................................
  • Čislo objednávky :
  • Spôsob zaplatenia : ....................................................
  • Čislo Vášho bankového účtu v tvare IBAN :.......................................................................
  • Vrátený tovar (názov a počet kusov) : ...............................................................................

 

Podmienky vrátenia tovaru :


V prípade odstúpenia od zmluvy odporúčame vrátiť tovar s pripevnenými všetkými pôvodnými visačkami
a štítkami.


Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!


Peniaze za vrátený tovar Vám zašleme prevodom na Váš účet a to obratom. 
Tovar mal by byť zaslaný doporučene a poistený ale nie je to povinnosť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí v plnej výške zákazník.


Vyplnený formulár spolu s tovarom zašlite na adresu:

GARLEN s.r.o.

Ing.Jana Tomčíková
Hraničná 16
821 05 BRATISLAVA

 

 

          V ..................................            dňa.................................                   podpis..........................................................